หน้า 1 จากทั้งหมด 1

4 สัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิต

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ค. 11, 2018 11:05 am
โดย chanika_gg07
1.อาการทางกาย...การเตือนเบื้องต้น อาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติทางร่างกายอาจะรักษาให้หายขาดได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน การรับประทานยา การผ่าตัด เป็นต้น อย่างไรก็ดี อาการทางกายบางชนิดอาจไม่สามารถขจัดออกไปได้ด้วยวิธีการเหล่านั้น เนื่องจากเกี่ยวพันกับภาวะทางจิตใจมากกว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั่วๆ ไป

อาการดังกล่าว เช่น ปวดศีรษะหรือปวดหลังโดยไม่มีสาเหตุ นอนไม่หลับ ร่างกายซูบผอม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หัวใจเต้นเร็วขึ้น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ เสียงแปลบมือเท้า ท้องอืด ท้องป่วน ท้องเดิน ปัสสาวะบ่อย สะบัดร้อนสะบัดหนาว รู้สึกเหมือนก้อนจุกที่ลำคอ เบื่ออาหารหรือบริโภคเกินกว่าปกติ รวมทั้งโรคกระเพาะอาหารอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งหมดนี้เรียกกันว่าเป็น ภาษาร่างกายแห่งความเครียด (body language of stress) ที่เตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังเข้าสู่ทุกขภาวะที่ซับซ้อนขึ้นมากกว่าการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ดังนั้นโปรดอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้

2.สมดุลทางอารมณ์...เส้นแบ่งความผิดปกติ เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะมีอารมณ์ต่างๆ ทั้งด้านดีและร้าย ทั้งมากและน้อยตามสิ่งที่เข้ามากระทบ แต่อาการทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือเกิดอย่างไม่สมดุลและไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องย่อมบ่งบอกถึงสภาวะทางจิตที่ผิดปกติ สำหรับอาการที่นับได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีได้แก่ อารมณ์ขุ่นมัวที่เกิดถี่ๆ อารมณ์แปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ ความวิตกกังวล กลัว กลุ้มใจ พยาบาท หงุดหงิดง่าย หวาดหวั่น ซึมเศร้า ร้องไห้บ่อยครั้ง เป็นต้น

3.ความสัมพันธ์กับสังคม...ภาพสะท้อนทุกข์ทางใจ ความรู้สึกไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน หรือในโลก การมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือชีวิตคู่ รวมไปถึงการไม่มีความสุขในเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เหล่านี้คืออีกหนึ่งสัญญาณเตือนที่บ่งชี้ถึงภาวะความทุกข์ทางจิต ซึ่งในบางรายรุนแรงอาจมีพฤติกรรมเบียดเบียนและทำร้ายผู้อื่นด้วย

4.ภาวะจิตใจส่วนลึก...การเตือนขึ้นละเอียด สัญญาณเตือนในระดับจิตใจส่วนลึก หรือ spiritual ที่สะท้อนว่าเราอาจเข้าสู่โรคทางจิตคือ การไม่ตระหนักในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นอย่างสมดุล การเริ่มขาดแรงจูงใจในชีวิต วินิจฉัยผิด จิตใจไม่จดจ่อกับงานที่ทำ งุนงงสับสน การรับรู้ผิดปกติ มองโลกในแง่ร้าย การติดสุราหรือสารเสพติด ตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง เคารพในตัวเอง (self-esteem) น้อยลง รู้สึกสิ้นหวังในชีวิต ไม่มั่นคงปลอดภัย ไม่เช้าใจหรือรู้จักตัวเอง หรือบางคนที่มีอาการค่อนข้างเข้มข้นอาจถึงขึ้นคิดและพยายามฆ่าตัวตาย หรือใช้วิธี “ปิดประตู” ไม่รับรู้สิ่งใดๆ ภายนอกอีกเลย

Re: 4 สัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิต

โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ค. 12, 2018 5:30 am
โดย Enjoy35
อาการโรคจิต

ผู้ป่วยโรคจิตแต่ละคนอาจมีลักษณะท่าทางและอาการที่ปรากฏแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มอาการหลัก ๆ ของโรคจิต ได้แก่

ประสาทหลอน ประสาทรับรู้ทั้ง 5 เปลี่ยนแปลงและผิดไปจากความเป็นจริง เช่น เห็นภาพหลอน มองเห็นสีหรือรูปร่างผิดแผกไป ได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน รู้สึกถึงการสัมผัสทั้งที่ไม่มีใครแตะตัว ได้กลิ่นที่คนอื่นไม่รู้สึก และรับรู้ถึงรสชาติทั้ง ๆ ที่ไม่มีอะไรอยู่ในปากในขณะนั้น เป็นต้น
หลงผิด มีความคิดหรือความเชื่ออย่างแน่วแน่ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง เช่น หลงผิดคิดว่าตนเองกำลังถูกปองร้ายหรือมีคนวางแผนฆ่าตนเอง หลงผิดว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญที่มีอำนาจ หรือมีพลังวิเศษ เป็นต้น
มีความคิดสับสนวุ่นวาย หรือมีรูปแบบกระบวนการคิดที่ไม่เป็นลำดับ ซึ่งส่งผลให้มีอาการต่าง ๆ เช่น พูดไม่คิด พูดออกมาในทันที พูดเร็ว พูดแล้วฟังไม่ได้ศัพท์ จัดเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้อง สื่อสารไม่เข้าใจ พูดขาด ๆ หาย ๆ พูดไม่ต่อเนื่อง หยุดพูดเป็นระยะ เป็นต้น
ขาดการตระหนักรู้ ผู้ป่วยโรคจิตมักไม่รับรู้ว่าอาการหลงผิดและประสาทหลอนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริง ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาตามมา เช่น อาการตื่นตระหนก ตกใจกลัว ทุกข์ทรมาน เป็นต้น

Re: 4 สัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิต

โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ พ.ค. 12, 2018 11:30 am
โดย Bobo11
โรคจิตเวชคืออะไร?

โรคจิตเวช คือ กลุ่มอาการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลนั้นเกิดความทุกข์ทรมาน หรือมีความบกพร่องในกิจวัตรต่างๆ

โรคจิตเวชแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดยถือเอาสาเหตุและอาการเป็นตัวกำหนดโรคนั้นๆ

โรคจิตเวชที่พบบ่อยๆ ได้แก่

โรคจิตเภท (Schizophrenia)
โรคซึมเศร้า (Depression)
โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)
โรคกังวลไปทั่ว (Generalized Anxiety Disorder)
โรคออทิสซึ่ม (Autistic Disorder)
ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้สารเสพติด (Substance-related Disorder)
โรคสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งแบ่งเป็นหลายชนิด เช่น อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Type)