อยากเจอคนใจดี พึ่งพาได้ ในยามที่เราไม่มีใครไม่หวัง สิ่งตอบแทน ช่วยให้เราก้าวต่อไปได้ ถ้าเราแข็งแรงคุณก็ย่อมยินดี

เรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ เล่าที่นี่ได้