ฉนวนกันเสียง : แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยฟิล์

เรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ เล่าที่นี่ได้
panne rattana

ฉนวนกันเสียง : แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยฟิล์

โพสต์ โดย panne rattana »

พนักงานในพื้นที่การผลิตซึ่งเป็นห้องคลีนรูมสัมผัสเสียงขณะปฏิบัติงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (TWA8 สูงกว่า 85 dBA) โดยแหล่งกำเนิดเสียงในพื้นที่ที่มีระดับความดันเสียงมากที่สุดคือเครื่องบดย่อยเศษฟิล์ม (crusher)

ซึ่งขณะที่เครื่องทำงานนั้นจะส่งผลให้ภายในห้องจะมีระดับเสียงเฉลี่ย 87-90 dBA (เสียงกระแทกสูงสุด, Lpeak 95-97 dBA) แม้ว่าขณะปฏิบัติงานทางพนักงานจะมีการสวมใส่ที่ครอบหู (earmuffs) เพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสเสียงตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพได้ขอความร่วมมือแล้ว แต่ทางผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการลดระดับเสียงด้วยวิธีการทางวิศวกรรม เพื่อลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดและเป็นการป้องกันมิให้พนักงานที่ละเลยการสวมใส่ที่ครอบหูเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว


ฉนวนกันเสียง : แก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องย่อยฟิล์ม ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://noisecontrol365.com/


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on 16 ต.ค. 2022 12:25.