ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน

เรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ เล่าที่นี่ได้
panne rattana

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน

โพสต์ โดย panne rattana »

ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

เพราะในโรงงานที่มีกระบวนการผลิต จะมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกว่า 85 dBA อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงที่ดังเกินกว่า 85 dBA (ทุกย่านความถี่) เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากผู้ออกแบบหรือเจ้าของโรงงานได้คำนึงถึงเรื่องเสียงไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างโรงงาน ก็มักจะมีการระวังป้องกัน พร้อมกับ ติดตั้งระบบลดเสียงดัง


ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://noisecontrol365.com/